Szafa laminarna do ważenia

Szafa laminarna do ważenia

Szafa do ważenia z laminarnym przepływem powietrza przeznaczona jest do próbkowania i ważenia materiałów aktywnych do produkcji farmaceutycznej (API/HAPI) do klasy OEB4.

Szafa do ważenia stosowana jest jako bezpieczne miejsce do ważenia i próbkowania czynnych materiałów farmaceutycznych. Składa się ze strefy roboczej i serwisowej. Strefa robocza wyposażona jest w wentylację zapewniającą bezpieczne odsysanie powietrza. Wewnątrz szafy zwykle zainstalowany jest zestaw wagowy do ręcznego ważenia.

Właściwości

 • Szafa zbudowana jest z poprzeczkami i na stałe wbudowana jest we wskazanym przez klienta miejscu.
 • Urządzenie wyposażone jest w kompletny system wentylacyjny wymiarowany tak, by zapewniał wymagany przepływ powietrza w strefie roboczej.
 • Szafa pracuje w trybie podciśnieniowym w stosunku do otoczenia.
 • Prędkość przepływu laminarnego wynosi 0,45 m/s według GMP i przepływ sterowany jest elektronicznie,
 • Sterowanie pracą szafy z pulpitu dotykowego.
 • Powietrze do szafy nawiewane jest z pomieszczenia przez PCV lamele wlotowe.
 • Szafy do ważenia z laminarnym przepływem powietrza zaprojektowane są tak, by przy próbkowaniu i ważeniu czynnych materiałów do produkcji farmaceutycznej (API) pełniły następujące funkcje: 
  • Ochrona obsługi podczas manipulacji z materiałem
  • Unikanie skażenia materiałów próbkowanych
  • Zapewnienie czystości środowiska zgodnie z wymaganiami.
 • Szafa wyposażona jest w trójstopniową filtrację. Powietrze odsysane z komory przechodzi przez filtry – wstępny filtr klasy M5, HEPA filtr H14 w szafce BIBO i dalej przechodzi przez filtr płytowy H14 (zainstalowany w stropie) z powrotem do komory (cyrkulacja powietrza).
 • Szafka rozdzielcza i węzeł chłodzący zainstalowane są w części technicznej szafy, która dostępna jest od zewnątrz.
 • Oświetlenie wnętrza szafy zapewniają oszczędne oprawy LED o natężeniu 500 lx z możliwością oświetlenia białego lub czerwonego. Przy obu opcjach można ustawić wymagane natężenie oświetlenia. Sterowanie oświetleniem z pulpitu. Szafa wyposażona jest w czujniki prędkości, temperatury i ciśnienia.
 • Zabudowa szafy wykonana z blachy nierdzewnej AISI 304.
 • Obudowa zewnętrzna wykonana z blachy powlekanej białym komaksytem RAL9016.

Tryby pracy

 • Standardowo urządzenie pracuje w dwóch wymaganych trybach pracy, gdzie gwarantowana jest funkcja wentylacji:
  • Tryb tłumiony: 0,20 m/s ± 20 %
  • Tryb roboczy: 0,45 m/s ± 20 %
 • Tryb roboczy urządzenia podzielony jest według wymaganej prędkości opadającego przepływu laminarnego. Prędkość przepływu laminarnego powietrza pilnuje czujnik przeznaczony do wymagających aplikacji z przepływem laminarnym.
 • Wymagane wartości prędkości laminarnej można ustawić według wymagań użytkownika

Przygotowanie do pracy

Przed uruchomieniem urządzenia należy zapewnić:

 • Przyłącze elektryczne 3L+N+PE, 400V / TN-S, AC / 50 Hz,
 • Podłączenie czynnika chłodzącego – Propylen glikol 40% 7-12°C
 • Włączone HVAC w pomieszczeniu

Urządzenie jest zgodne z

 • 21 CFR część 210/211 Obecna poprawna praktyka produkcyjna
 • EU GMP Guideline Vol.4
 • Wytyczne USFDA dla przemysłu: jałowe środki lecznicze produkowane w ramach procesu aseptycznego – obecna poprawna praktyka produkcyjna
 • ELOT HD 384 dla instalacji elektrycznej
 • ISO 14644

Części

 1. Szafka rozdzielcza
 2. Sterujące czujniki ciśnienia
 3. Gniazdka – 4 szt., IP54
 4. Czujnik prędkości  - zainstalowany na odległości 100 mm od laminizatora
 5. Laminizator, filtracja wielostopniowa, oprawy oświetleniowe ze światłem białym i czerwonym
 6. Dotykowy wyświetlacz sterujący, wyłącznik główny, wyłącznik stop-start, przycisk start i sygnalizacja świetlna
 7. Kratka wlotowa i filtr wstępny
 8. Kompletny układ wentylacyjny wraz ze skrzynką BIBO
 9. Wylot do zapewnienia podciśnienia

Wyświetlacz

Pulpit HMI

Szafa wyposażona jest w system sterujący i sterowanie jej pracą możliwe jest za pomocą dotykowego kolorowego wyświetlacza Siemens, który zainstalowany jest z lewej strony komory roboczej. System sterujący Simatic od spółki Siemens zapewnia intuicyjne i przyjazne dla użytkownika środowisko. Pulpit sterujący wyświetla wartości mierzone w szafie (prędkość przepływu laminarnego, temperaturę itp.), zgłasza stany awaryjne (np. awarię czujnika lub napędu wentylatora) i pozwala operatorowi zmieniać tryby pracy.

Omówienie funkcji

 • Wyświetlanie wartości fizycznych mierzonych w szafie
 • Przełączanie trybów pracy urządzenia
 • Sterowanie oświetleniem i gniazdkami, logowanie do systemu. Po zalogowaniu w „Menu” można zmieniać wymagane parametry przepływu laminarnego powietrza w szafie.

Rysunki

Szafa laminarna do ważenia

Gabaryty w mm

Szerokość 2520
Wysokość 2630
Głębokość 3000

Wymiary wewnętrzne w mm

Szerokość 2400
Wysokość 2050
Głębokość 1775

Download

Free download

Name Type Availability Size
BLOCK Technology_Company profile_EN pdf 11.84 MB
BLOCK Technology_Overview_EN pdf 2.3 MB