Przelotowa komora dekontaminacyjna

Przelotowa komora dekontaminacyjna

Śluza materiałowa zapewnia szybkie odkażanie za pomocą H2O2

Komora dekontaminacyjna stanowi śluzę materiałową przeznaczoną do przekazywania materiału między pomieszczeniami o różnych klasach czystości (najczęściej B i C). W procesie dekontaminacji sprzętu i materiałów stosowany jest cykl odkażania za pomocą pary nadtlenku wodoru. Generator pary nadtlenku wodoru stanowi część integralną dekontaminacyjnej śluzy materiałowej i w ten sposób tworzą ze sobą kompaktowe urządzenie.

Właściwości

 • Zintegrowany generator pary nadtlenku wodoru
 • Dekontaminacyjną śluzę materiałową można zainstalować w ścianie oddzielającej poszczególne pomieszczenia
 • Komora spełnia wymagania dla klasy szczelności 3 według normy ISO 10648-2
 • Klasa czystości „B” według normy EU GMP
 • Elektroniczny system sterowania do automatycznej regulacji podstawowych trybów pracy zarządzany przez sterownik PLC Siemens
 • Kolorowy wyświetlacz dotykowy
 • Mobilne półki perforowane pozwalające na pełną sterylizację produktów ze wszystkich stron
 • Dekontaminacja odbywa się przy zwykłej temperaturze (25 – 30 °C) i normalnym ciśnieniu
 • Materiał obudowy izolatora – stal nierdzewna AISI 316L
 • Materiał śluzy – stal nierdzewna AISI 316L o grubości 3 mm z polerowaną powierzchnią, Ra < 0,6 µm
 • Narożniki zaokrąglone R = 55 mm
 • Wejściowe i wyjściowe filtry HEPA H14
 • Możliwość walidacji cyklu dekontaminacji
 • Możliwość zapisu danych na jednostkę zewnętrzną, w komputerze lub drukowania danych
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Dekontaminacja niskotemperaturowa
 • Krótki czas trwania cyklu dekontaminacji
 • Wieloletnia żywotność, minimalne wymagania na utrzymanie
 • Łatwa manipulacja i prosta w obsłudze

Warianty

 • Dekontaminacyjna śluza materiałowa z pętlą zamkniętą
 • Dekontaminacyjna śluza materiałowa z pętlą otwartą

Gotowość do pracy

Do właściwej pracy urządzenia należy zapewnić następujące warunki:

 • Powietrze sprężone o jakości farmaceutycznej (suche, bez resztek oleju, 4 bary)
 • Electric power supply – 230V, 3kW
 • Podłączenie do wywiewu wentylacji w celu odciągania pary nadtlenku wodoru

Części

 1. Wyłącznik główny
 2. Pulpit sterujący
 3. Drzwi
 4. Półki perforowane
 5. Dopływ powietrza sprężonego
 6. Odciąg powietrza
 7. Nawiew
 8. Rejestrator cyfrowy

Standardy i opcje

Normy

Drzwi

Wykonane z materiału PMMA o grubości 25 mm. Drzwi uszczelnione za pomocą silikonowych uszczelek pneumatycznych. Czujnik pilnujący zamknięcie drzwi; kolejny czujnik pilnuje mechanizm zapobiegający otwarciu drzwi.

Dystrybucja pary nadtlenku wodoru

Rurociąg rozdzielczy do optymalnego rozprowadzania pary we wnętrzu komory

Półki perforowane

4 szt. standardowych półek perforowanych do układania materiału

Cechy bezpieczeństwa

Zabezpieczenie ciśnieniowe

Opcje

 • Czujnik monitoringu zbyt wysokiego stężenia H2O2 - Czujnik procesowy zainstalowany wewnątrz komory.
 • Czujnik monitoringu zbyt niskiego stężenia H2O2 - Czujnik bezpieczeństwa zainstalowany wewnątrz komory.
 • Czujnik monitoringu niskiej koncentracji H2O2 - Czujnik bezpieczeństwa zainstalowany na zewnątrz komory.

Wyświetlacz

Omówienie funkcji

 • Logowanie użytkownika i minutnik automatycznego wylogowania
 • Display for measured physical values in the chamber interior
 • Device operation modes menu, Alarm and Settings menu

Rysunki

Przelotowa komora dekontaminacyjna

Wymiary w mm - VHP Decontamination Lock 1

Szerokość 1900
Wysokość 2640
Głębokość 1600
Closing door height 2100
Closing door width 800

Wymiary w mm - VHP Decontamination Lock 2

Szerokość 1150
Wysokość 2795
Głębokość 840
Closing door height 800
Closing door width 800

Download

Free download

Name Type Availability Size
VHP Decontamination Lock_PL_2021 pdf 6.35 MB
VHP Decontamination Lock_EN_2021 pdf 6.35 MB
BLOCK Technology_Company profile_EN pdf 11.84 MB
BLOCK Technology_Overview_EN pdf 2.3 MB