Izolator do naważania

Izolator do naważania

Izolator odpowiedni do pracy z API / HAPI i do ochrony personelu

Ten izolator jest przeznaczony do pracy z materiałami niebezpiecznymi i jest stosowany do ochrony personelu. Główne zastosowania izolatora to ważenie, pobieranie próbek i obróbka materiałów.

Właściwości

 • Dwukomorowy izolator do naważania
 • Airlock with one glove allowing for loading of material and instruments
 • Komora robocza z trzema rękawicami przeznaczona do pracy z materiałami niebezpiecznymi
 • Possible to ensure inert atmosphere inside chambers (N2, Ar)
 • Klasa szczelności 3 zgodna z ISO 10648-2
 • Klasa czystości „C” zgodna z normą EU GMP
 • Zgodność ze „Ścieżką audytu”
 • Elektroniczny system sterowania do automatycznej regulacji podstawowych trybów pracy zarządzany przez sterownik PLC Siemens
 • Sterowanie za pomocą kolorowego ekranu dotykowego
 • Materiał płaszcza: stal nierdzewna AISI 304
 • Materiał komory roboczej izolatora – AISI 316L o grubości 3,00 mm
 • Polerowane wykończenie powierzchni, Ra < 0,6 µm
 • Filtracja na wlocie HEPA H14 – klasa czystości „C”
 • Bezpieczna filtracja powietrza wywiewanego dzięki podwójnym filtrom HEPA H14
 • Łatwe w czyszczeniu powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne
 • Przesuwne półki między komorami ułatwiają przenoszenie materiału
 • Owalny otwór z rękawicami usprawniające pracę z materiałami
 • Turbulentny przepływ
 • Tryb podciśnienia

Turbulentny przepływ

Powszechnie stosowany dla klas czystości „C” i „D”, gdzie kierunek przepływu powietrza nie jest jasno określony. Powietrze przepływa w nieregularnym kierunku od jego wlotu do wylotu poprzez cylindryczne filtry HEPA H14 o sprawności 99,995%. Liczba wymian czystego powietrza w komorze wynosi zwykle od 5 do 40 wymian na godzinę.

Izolator do naważania - Przepływ laminarny

Podciśnienie

System HVAC umożliwia tworzenie się podciśnienia wewnątrz izolatora. Jest to funkcja najczęściej wykorzystywana w przypadku awarii – obniżonej szczelności – i pomaga chronić personel.

Kolejnym poziomem ochrony punktów krytycznych procesu jest tworzenie się kaskady ciśnień, dzięki czemu miejsce, w którym prowadzone są prace z substancją niebezpieczną, ma najwyższy poziom podciśnienia. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko skażenia innych komór lub otoczenia.

Aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu spowodowanym niewystarczającym ciśnieniem, zastosowano zawór pneumatyczny. Ta funkcja ochronna zapobiega dalszemu spadkowi ciśnienia, chroniąc tym samym technologię przed uszkodzeniem.

Izolator do naważania - Podciśnienie

Części

 1. Alarm wizualny i dźwiękowy
 2. Pulpit HMI
 3. Komora robocza K1
 4. Komora robocza K2
 5. Wyłącznik główny
 6. Drzwi na zawiasie
 7. Port walidacyjny typu tri-clamp
 8. Filtr wstępny F5
 9. Zawór spustowy odpadów płynnych
 10. Zacisk typu tri-clamp przygotowany do zamocowania ciągłej wyściółki
 11. Przednia szyba
 12. Przełącznik nożny
 13. Panel serwisowy
 14. Czujniki monitorujące bezpieczne zamknięcie okna

Normy

Alarm wizualny i dźwiękowy

Izolator do naważania – wyposażenie

Światło ostrzegawcze i alarm akustyczny zapewniają użytkownikowi szybką dźwiękową i wizualną ocenę stanów pracy i awarii.

Drzwi na zawiasie

Izolator do naważania – wyposażenie

Drzwi pozwalają na przenoszenie materiału z komory do otoczenia lub z komory do innych urządzeń (np. dygestorium). Drzwi na zawiasie działają z pomocą mechanizmu zatrzaskowego. Drzwi są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L, szkła bezpiecznego i uszczelnienia silikonowego.

Port walidacyjny typu tri-clamp

Izolator do naważania – wyposażenie

Ten zacisk tri-clamp jest niezbędny do walidacji oraz okresowego procesu rewalidacji. Można go użyć jako wejście dla czujników i innych urządzeń.

Zawór spustowy odpadów płynnych z komory

Izolator do naważania – wyposażenie

Złącze typu tri-clamp zapewnia możliwość podłączenia do systemu rur kanalizacyjnych budynku lub do pojemnika na odpady.

Przednia szyba

Izolator do naważania – wyposażenie

Uszczelnienie pneumatyczne, szkło bezpieczne wyposażone w kołnierze z rękawami. Czujniki monitorujące bezpieczne zamknięcie okna. Sprężyna gazowa ułatwia otwieranie.

Przełącznik nożny

Izolator do naważania – wyposażenie

Przełącznik nożny służy do sterowania drzwiami przesuwnym pomiędzy komorami. Po przeniesieniu materiału drzwi mogą zostać zamknięte za jego pomocą, bez konieczności wyjmowania rąk z rękawów.

Drzwi i półki przesuwne

Izolator do naważania – wyposażenie

Drzwi przeznaczone są do przenoszenia materiału pomiędzy komorami. Sterowane są przełącznikiem nożnym lub dotykowym wyświetlaczem sterującym. Drzwi są przesuwane za pomocą zaworu pneumatycznego. Drzwi mają uszczelnienie pneumatyczne.

Drzwi i półki przesuwne

Izolator do naważania – wyposażenie

Dla lepszej ergonomii i łatwego przenoszenia materiału śluza powietrzna jest wyposażona w przesuwną półkę.

Natrysk

Izolator do naważania – wyposażenie

Dzięki zamontowanemu natryskowi izolator jest łatwy w czyszczeniu. Pracuje z dwoma mediami i obsługiwany jest za pomocą zaworu poprzez panel HMI. W celu czyszczenia, komora jest podłączona do instalacji wodociągowej, a następnie suszona poprzez przełączenie na powietrze pod ciśnieniem.

Platforma ważąca

Izolator do naważania – wyposażenie

Możliwa integracja platformy ważącej w izolatorze. Solidna stabilna półka wykonana z grubej blachy stanowi podstawę do instalacji urządzenia ważącego.

Filtry HEPA

Izolator do naważania – wyposażenie

Wysoce wydajne filtry H14 usuwają bardzo drobne zanieczyszczenia z powietrza na wlocie i wylocie.

Zaokrąglone krawędzie/narożniki wewnątrz komory roboczej

Izolator do naważania – wyposażenie

Zaokrąglone narożniki i dokładnie wypolerowane powierzchnie pozwalają na łatwe czyszczenie komory. Komory są precyzyjnie spawane, co gwarantuje ich szczelność.

Zacisk typu tri-clamp przygotowany do zamocowania ciągłej wyściółki

Izolator do naważania – wyposażenie

Zacisk typu tri-clamp przygotowany do montażu ciągłej wyściółki.

Ciągła wyściółka

Izolator do naważania – wyposażenie

Możliwość montażu ciągłej wyściółki do wyjmowania materiału. Ciągła wyściółka stosowana jest do wyjmowania materiału z komory bez narażania operatora na zanieczyszczenie. Wewnątrz komory znajduje się obrotowy mechanizm zamykający. Na zewnątrz komory wystaje zabezpieczona warstwą folii cylindrycznej rura służąca do wyjmowania materiału.

Normy

 • Dławice kabli
  • Dławice kabli są zamontowane w ścianie izolatora.
 • Gniazda do zasilania urządzeń dodatkowych
  • Gniazda umieszczone są na tylnej ścianie izolatora.
  • Gniazda są obsługiwane z wyświetlacza sterowniczego.
  • Gniazda dostępne we wszystkich wariantach krajowych.
 • Półki druciane i akcesoria
  • Panel tylny może być wyposażony w korytka druciane i wieszaki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L.
 • Wbudowane oświetlenie LED
  • Wbudowane oświetlenie LED zapewnia światło o intensywności co najmniej 500 lx.

Cechy bezpieczeństwa

 • Zabezpieczenie ciśnieniowe
  • Zabezpieczenie ciśnieniowe pełni funkcję elementu ochronnego, wskazującego zwiększone ciśnienie w komorze. W przypadku, gdy ustawione ciśnienie w komorze zostanie przekroczone, pneumatyczny zawór klapowy otwiera się i obniża ciśnienie bez pogorszenia właściwości atmosfery wewnętrznej.
 • Szkło bezpieczne
  • Stosujemy bezpieczne szkło hartowane na przednich oknach oraz w portach naszych urządzeń. Takie szkło charakteryzuje się lepszymi właściwościami mechanicznymi i jest wytrzymałe. Po uszkodzeniu tworzy małe kawałki, które zmniejszają ryzyko skaleczenia.
 • Bezpieczna wymiana rękawów
  • Nasze kołnierze rękawic/rękawów mają dwa wgłębienia. Pierwsze służy do uszczelnienia rękawicy, a drugie do umieszczenia o-ringu. Taka konstrukcja umożliwia przeprowadzenie standardowej procedury bezpiecznej wymiany rękawic.
 • Niezależny zasilacz UPS
  • Wewnątrz izolatora można zainstalować niezależny zasilacz UPS (Uninterruptible Power Supply). W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej krótkotrwała praca jest utrzymywana przez zasilacz w izolatorze, aby zabezpieczyć proces i środowisko.
 • Bezpieczna wymiana głównego filtra

Wyświetlacz

Pulpit HMI

Układ sterowania izolatorem obsługuje się za pomocą kolorowego ekranu dotykowego Siemens. Układ sterowania Simatic firmy Siemens w połączeniu z przełącznikiem nożnym stanowi intuicyjne i przyjazne użytkownikowi środowisko. Na ekranie wyświetlane są rzeczywiste parametry otoczenia oraz monitorowane są stany awaryjne. System ma zdalny dostęp zapewniający klientowi wsparcie serwisowe. W razie potrzeby istnieje możliwość wykonania połączenia do dodatkowego urządzenia do przechowywania i eksportu dan

Omówienie funkcji

 • Logowanie użytkownika i minutnik automatycznego wylogowania
 • Ikony sterowania oświetleniem
 • Wyświetlanie pomiarów wartości fizycznych wnętrza komory
 • Ikony sterowania gniazdami
 • Menu trybów pracy urządzenia, menu alarmów i ustawień

Rysunki

Izolator do naważania

Wymiary w mm - Izolator do naważania

Szerokość 1900
Wysokość 2550
Wysokość frontu 1770
Głębokość 1000
Wysokość płyty roboczej 820
Pozycja rękawic* 1220*
Głębokość przestrzeni użytkowej 650

* *Możliwość zmiany na życzenie

Wymiary w mm - komora robocza K1

Szerokość 1350
Głębokość 650
Wysokość 950
Całkowita objętość komory K1 0,83 m3

Wymiary w mm - komora robocza K2

Szerokość 550
Głębokość 650
Wysokość 950
Całkowita objętość komory K2 0,34 m3

Download

Free download

Name Type Availability Size
Containment Weighing Isolator_PL_2021 pdf 6.55 MB
Containment Weighing Isolator_EN_2021 pdf 6.54 MB
BLOCK Technology_Overview_EN pdf 2.3 MB
BLOCK Technology_Company Profile_EN pdf 11.84 MB