Informace k používání cookies

Podmínky a informace o zpracovávání osobních údajů - Cookies

 

BLOCK Technology a.s., Josefa Sousedíka 372, 755 01 Vsetín, Česká republika, IČO: 09754580, založenou v souladu s právními předpisy České republiky, Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11276, dne 16. 12. 2020 (dále jen „XX“) jako provozovatel získává a zpracovává osobní údaje dotčených osob, kterým tímto poskytuje informace ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES („GDPR“) a s ohledem na zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů („ZZOÚ“).

 

 

 

CO JSOU COOKIES

Cookies jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč uloží nebo načte na pevném disku vašeho koncového zařízení (např. počítač, notebook nebo smartphone) prostřednictvím webových stránek, které navštívíte, pro účely uložení určitých informací nebo obrazových souborů, jakými jsou například. pixely. Když příště navštívíte naši webovou stránku na stejném zařízení, budou informace o vašich cookies již uloženy. Cookies jsou předány buď naší webové stránce („vlastní cookies“) nebo jiné webové stránce, ke které cookies patří („externí cookies“ nebo „cookies třetí strany“). V případě, že naši webovou stránku navštívíte z jiného zařízení než zařízení, na kterém jste již cookies nastavili nebo v případě, nastane-li změna v procesu zpracování cookies (např. úprava lhůty, atd.) budete opět požádáni o nastavení vašich cookies na naší webové stránce t. j. například poskytnutí vašeho souhlasu a/nebo nastavení vašich preferencí. Společnost XX má momentálně pouze vlastní cookies.

 

Cookies zpracováváme pro různé účely, ale primárně je používáme k tomu, abychom vám byli schopni naši webovou stránku optimálním způsobem zobrazit, zajistit řádné funkcionality naší webové stránky v souladu s vašimi preferencemi.

 

V případě jiných než výše uvedených účelů budou vaše cookies ukládány pouze s vaším souhlasem, případně na základě zákona.

 

Soubory cookies můžete také zablokovat nebo odstranit prostřednictvím internetového prohlížeče.

 

Z pohledu ochrany OÚ je důležité posoudit, jaké údaje jsou v konkrétním souboru cookie obsaženy. V případě, že je součástí údajů zapsaných v souboru cookie jakýkoli identifikátor, který je samostatně nebo ve spojení s jinými údaji způsobilý přímo nebo nepřímo identifikovat fyzickou osobu – uživatele webového prohlížeče, bude nutné takové cookie považovat za OÚ ve smyslu či. 1 GDPR.

 

 

 

 

JAK LZE UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES

O souhlas s používáním cookies vás žádáme prostřednictvím naší cookie lišty „Správa předvoleb souborů cookie“, kdy PŘIJÍT VŠE znamená povolit všechna cookies, jejíž správu a srozumitelnost jsme se snažili přizpůsobit uživatelům naší webové stránky. Na úvodní straně cookies lišty (první vrstva) vám poskytujeme stručné a základní informace ke zpracovávání cookies na naší webové stránce. Jsou vám nabídnuty možnosti správy sběru cookies.

Pokud si však nepřejete, aby došlo k používání všech cookies na naší webové stránce, máte možnost kliknout na tlačítko Správa předvoleb souborů cookie a zde na Správa souborů cookie. V rámci druhé vrstvy je možné seznámit s druhy účelů a zvolit si jen ty účely, pro které nám souhlas udělíte, nebo jedním tlačítkem Přijmout vše udělit souhlas na všechny cookies nacházející se na naší webové stránce, nebo jedním tlačítkem Odmítnout vše budeme zpracovávat pouze nezbytné cookies. Máte také právo v případě partnerů/třetích stran se rozhodnout se kterými třetími stranami souhlasíte resp. nesouhlasíte. Věříme, že takový management preferencí je pro každého uživatele naší webové stránky vyhovující.

 

Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Vás počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org .

 

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Podle druhu vztahu s provozovatelem jsou v tabulce níže uvedeny účely zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) z nichž je zřejmá kategorie dotčených osob, právní základ pro jejich zpracování, kategorie zpracovávaných OÚ a doba, po kterou bude provozovatel tyto OÚ zpracovávat.

 

 

 

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů

Doba zpracování OÚ

Příjemci nebo kategorie příjemců

NEZBYTNÉ/POŽADOVANÉ/

FUNKČNÍ COOKIES

 

Účelem zpracování je přenos nebo usnadnění přenosu zprávy prostřednictvím sítě, nebo pokud je to bezpodmínečně nutné pro provozovatele jako poskytovatele služeb informační společnosti k poskytování služby informační společnosti, kterou výslovně požaduje uživatel webové stránky.

 

K provádění základních funkcí webů používáme požadované soubory cookie. Používají se například pro přihlašování, ukládání jazykových předvoleb, poskytování prostředí nákupního košíku, zlepšování funkčnosti, směrování provozu mezi webovými servery, zjišťování velikosti obrazovky, určování doby načítání stránek, zlepšování uživatelského prostředí a měření velikosti cílové skupiny uživatelů. Tyto soubory cookie jsou potřebné k tomu, aby naše weby fungovaly.

Čl. 1 písm. c) Nařízení – Zákonná povinnost 374/2021 Sb.

 

Návštěvníci webových stránek/uživatelé

Lhůta je upravena u konkrétní cookie

Subjekty, kterým provozovatel poskytuje osobní údaje na základě zákona; odborní konzultanti a poradci, kteří jsou vázáni zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti; společnost zabezpečující správu webové stránky (Spaneco spol. s r.o., Vinohradská 2165/48, Praha 2, 120 00, Česká republika)    

FUNKČNÍ COOKIES

 

Účelem zpracování je zapamatovat si preference uživatele webové stránky jako například jazyková nastavení, uživatelské jméno a podobně.

 

Čl. 1 písm. a) Nařízení – souhlas subjektu údajů

ANALYTICKÉ COOKIES

 

Pozn. analytické cookies umožňují provozovateli rozpoznat a spočítat počet uživatelů a získat informace o tom, jak se webová stránka používá (např. které stránky nejčastěji otevírá uživatel a zda uživatel od některých stránek dostává chybová hlášení). To provozovateli pomáhá zlepšit způsob, jakým funguje její webová stránka, například tím, že uživatel může snadno nalézt to, co hledá.

 

Statistické soubory cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby pochopili, jak komunikovat s návštěvníky webových stránek prostřednictvím shromažďování a hlášení informací anonymně.

Čl. 1 písm. a) Nařízení – souhlas subjektu údajů

Návštěvníci webových stránek/uživatelé

Lhůta je upravena u konkrétní cookie

subjekty, kterým provozovatel poskytuje osobní údaje na základě zákona; odborní konzultanti a poradci, kteří jsou vázáni zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti; společnost zabezpečující správu webové stránky (Spaneco spol. s r.o., Vinohradská 2165/48, Praha 2, 120 00, Česká republika)    

Uplatnění práv subjektu údajů

Zpracování je ve smyslu Čl. 1 písm. c) Nařízení nezbytná pro splnění zákonné povinnosti provozovatele vyplývající z nařízení a ze zákona  č. 110/2019 Sb.

fyzické osoby uplatňující svá práva jako subjekty údajů

5 let následujících po roce, ve kterém byla žádost vyřízena

subjekty, kterým provozovatel poskytuje osobní údaje na základě zákona

 

 

 

 

Používáme například následující nezbytné/požadované/funkční cookies:

 

NÁZEV SOUBORU COOKIES

ID DOMÉNY

DOBA UCHOVÁVÁNÍ (uvádí se od navštívení stránky)

ÚČEL POUŽÍVANÍ

PHPSESSID

 

session (po dobu návštěvy na stránce)

spojení uživatele

cc_cookie

 

6 měsíců

cookie souhlas

 

 

 

Používame například následující analytické cookies:

 

NÁZEV SOUBORU COOKIES

ID DOMÉNY

DOBA UCHOVÁVÁNÍ (uvádí se od navštívení stránky)

ÚČEL POUŽÍVANÍ

_gid

 

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision 

24 hodin 

analýza používání webové stránky zajišťovaná společností Google

_ga

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision 

2 roky

analýza používání webové stránky zajišťovaná společností Google

DV

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision 

60 dní

analýza používání webové stránky zajišťovaná společností Google

_fbp

https://www.facebook.com/business/ads 

2 měsíce

analýza používání webové stránky zajišťovaná společností Facebook

 

 

 

 

DĚLENÍ COOKIES

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

 • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, která cookie soubor vytvořila. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.
 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč různými webovými stránkami. Jsou to nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí nebo vložených videí.

Podle trvanlivosti lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

 • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Tyto cookie můžete také vymazat ručně.

 

 

K ČEMU VYUŽÍVÁME COOKIES NA TOMTO WEBU?

Na tomto webu používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu jako přihlašování, využívání služeb apod.
 • Technické – první strany, dlouhodobé. Zajišťují zamapatování uživatelských preferencí napr. zapamatování uživatelského jména, specifického nastavení webových stánek apod.
 • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou používány pro měření anonymních statistik o chování uživatelů.
 • Sociální sítě – (třetí strany, dlouhodobé) – používané při sdílení obsahu stránky prostřednictvím sociálních sítí.
 • YouTube (krátkodobé i dlouhodobé) – využívá je přehrávač videí YouTube. Jsou na Váš počítač umístěny ve chvíli, kdy přehrávač spustíte.
 • AdWords, Adsense (dlouhodobé) – generované reklamním systémem. Pomocí těchto cookies můžeme vyhodnocovat efektivitu prodejních kanálů.
 • Sklik (dlouhodobé) – generované reklamním systémem. Pomocí těchto cookies můžeme vyhodnocovat efektivitu prodejních kanálů.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

 

 

 

DO KTERÝCH ZEMÍ PŘENÁŠÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Standardně (by default) omezujeme jakékoli přeshraniční přenosy osobních údajů do třetích zemí mimo EU a/nebo Evropského hospodářského prostoru, pokud to není nezbytné. Nicméně, někteří z našich sub-dodavatelů nebo výše uvedených příjemců osobních údajů mohou být usazeni nebo jejich servery mohou být umístěny ve Spojených státech amerických (USA). USA je obecně považována za třetí zemi, která nezajišťuje přiměřenou úroveň ochrany avšak každý přenos osobních údajů mimo EU a/nebo Evropského hospodářského prostoru se uskutečňuje pouze v rámci striktního dodržování ochrany osobních údajů ve smyslu požadavků GDPR. Jelikož na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci Schrems II ze dne 16. července 2020 bylo zneplatněno předávání údajů na základě tzv.  EU-US Privacy Shield ve většině případech, naši subdodavatelé používají jako zvláštní právní záruku pro přenos údajů standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Ve zvláštních případech, kdy k přenosům údajů dochází jen výjimečně, provádíme mezinárodní přenosy na základě výjimky pro zvláštní situace ve smyslu čl. 49 GDPR při dodržení všech zákonných podmínek. V podmínkách XX dochází konkrétně k přeshraničnímu přenosu osobních údajů do třetích zemí nezaručujících přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů v rámci využívání služeb různých příjemců osobních údajů zejména z kategorie: i) provozovatelů sociálních sítí (Facebook, Instagram, Google (Youtube), Linkedln atd.) , ii) OTT služby (WhatsApp/Facebook), iii) bezpečnostní služby, iv) webová analytika a implementace SDK do webstránek XX (Add this, Facebook, Google), v) poskytovatelů statistických analýz (Google), vi) jiní. Ve většině z uvedených případů dochází k přeshraničnímu přenosu osobních údajů do USA na základě standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, v ostatních případech dochází k přeshraničnímu přenosu za základě výjimky pro zvláštní situace ve smyslu čl. 49 GDPR. Obecně v případě potřeby provedení přeshraničního přenosu osobních údajů do USA vždy použijeme standardní smluvní doložky schválené Komisí (EU) nebo vyžadujeme splnění jiných přiměřených záruk.

 

V níže uvedené tabulce můžete najít odkaz na přiměřené nebo vhodné záruky a prostředky na uplatnění Vašich práv ve smyslu GDPR:

 

    

 

FACEBOOK

Na naší webové stránce jsou integrovány doplňky pro sociální média („doplňky“) sociální sítě Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Facebook“). Jedná se konkrétně o Facebook Pixel. Facebook Pixel je kód, který jsme umístili na naši webovou stránku. V případě, že nám udělíte souhlas, tak pomocí souborů cookie, které se vloží automaticky do Vašeho prohlížeče, dokážeme sledovat Vaše chování na našem webu. Facebook Pixel nám pak nabízí informace o konverzích z našich reklam na Facebooku, nabízí možnost remarketingu těch z vás, kteří nám dali souhlas a kteří již navštívili naši webovou stránku.

 

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat a to způsobem, že na webové stránce bude na dolní liště odkaz Správa předvoleb souborů cookie, klikem na ni ji opětovně vyvoláte a budete umět upravovat svá nastavení cookies t.z. i odvolávat souhlas se zpracováním osobních údajů. Další informace o účelu a rozsahu zjišťování a zpracování údajů prostřednictvím společnosti Facebook získáte ve Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na následujícím linku: https://www.facebook.com/policy.php. Při správě našich uživatelských profilů zřízených na sociální síti Facebook také může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů pro statistické účely. Při návštěvě našich profilů zřízených na Facebooku zaznamenává Facebook mimo jiné Vaši internetovou IP-adresu, jakož i další informace, které se nacházejí na Vašem počítači ve formě „cookies“. Tyto informace slouží k tomu, aby nám jako provozovatelům stránek Facebooku poskytli statistické informace o používání facebookové stránky. Bližší informace o těchto statistických informacích („insights“) naleznete na: https://www.facebook.com/help/pages/insights. Při tomto zpracování vystupuje XX s Facebookem jako společní provozovatelé, přičemž základní prvky dohody společných provozovatelů pro tento případ jsou dostupné zde: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Informujeme Vás také o tom, že můžeme využívat služeb poskytovaných společností Facebook Ireland Limited se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, které jsou označeny jako „data file custom audiences“ – zpráva publika pro realizaci reklamních kampaní, přičemž může docházet ke spojování námi zpracovávaných údajů s osobními údaji zpracovávanými v databázích Facebooku a „measurment and analytics“, v jejímž rámci Facebook zpracovává naším jménem osobní údaje s cílem měřit výkonnost a dosah našich reklamních kampaní a poskytovat nám přehledy uživatelů, kteří viděli a reagovali na náš reklamní obsah. K tomuto zpracování Vašich osobních údajů tedy může dojít v případě, že v rámci používání Vašeho uživatelského profilu zřízeného na Facebooku budete provádět interakce s naším reklamním obsahem nebo s našimi webstránkami. V takových případech využíváme společnost Facebook jako zprostředkovatele, přičemž se na zpracování Vašich osobních údajů uplatňují následující právní záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms /dataprocessing. V případě, že Vám výše vysvětlené zpracování osobních údajů překáží můžete vůči němu namítat nebo můžete využít i dostupné samoregulační nástroje vyvinuté pro sektor online marketingu, které jsou dostupné zde: http://www.aboutads.info/choices a http://www .youronlinechoices.eu/). Tyto online dostupné nástroje Vám umožní ve Vašem prohlížeči automatizovaně identifikovat digitální identifikátory třetích stran (včetně těch od Facebooku) a vymazat je, čímž zamezíte i případnému zpracovávání Vašich osobních údajů.

 

 

JINÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ

XX při zvyšování povědomí o své činnosti využívá i další profily zřízené na sociálních sítích, a to:

Facebook https://www.facebook.com/BLOCKcrs/ 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCd220pbNofASU5m_i-FJsqA    

Linkedin https://www.linkedin.com/company/block-technology/mycompany/?viewAsMember=true 

Jiné profily zřízené na sociálních sítích nespravujeme, a to i když by byly označeny nebo jinak spojovány s XX.

 

 

SOCIAL PLUGINS

Social Plugins odkazující na sociální sítě Facebook, Youtube, Linkedin představují interní řešení společnosti, a jedná se o HTML a XHTML elementy iFrame. Integrované Social Plugins jsou čistými internetovými odkazy na stránky třetích stran, a neposkytují údaje o zákaznících provozovatelům sociálních sítí.

 

 

 

ZVLÁŠTĚ KE SLUŽBÁM TŘETÍCH STRAN, KTERÉ POUŽÍVÁME PRO ANALYTICKÉ ÚČELY

 

Služba Google Analytics od společnosti Google

 

Webové stránky provozovatele využívají pro analytické a statistické účely službu Google Analytics, t. j. webovou analytickou službu poskytovanou společností Google. Služba Google Analytics používá soubory cookies k tomu, aby nám pomohla analyzovat způsob využívání naší webové stránky.

 

Informace vytvořené souborem cookies o používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google. Společnost Google používá tyto informace pro účely hodnocení vašeho používání webové stránky, sestavování přehledů o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činnosti webových stránek a používání internetu. Společnost Google může tyto informace poskytnout i třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud takové třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google.

 

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

 

 

Službu Google Analytics zajišťuje společnost: Google Dublin, Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

 

Podmínky poskytování služby Google Analytics jsou dostupné zde: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html 

 

Všeobecný přehled o zásadách zabezpečení a ochrany soukromí v Google Analytics je dostupný zde:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs ,

a také politika o ochraně soukromí společnosti Google je dostupná zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

 

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google

Prosím vezměte na vědomí, že společnost Google může zpracovávat OÚ i ve třetí zemi. Přenos do třetích zemí není tedy v rámci této služby vyloučen. Pro případ přenosu do třetích zemí jsou jako vhodné záruky přijaty standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 nařízení.

 

Jak zakázat sledování google analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

 

 

Platforma Google Ad manager a jiné nástroje od společnosti Google

 

Webové stránky XX využívají pro účely marketingových souborů cookies mimo jiné také službu Ad manager jako nástroj pro správu reklamy poskytovanou společností Google. Abyste obdrželi reklamy a marketingový obsah přizpůsobený vašim preferencím, webové stránky XX využívají také technologii DoubleClick for Publishers (DFP) poskytovanou společností Google.

 

Preference týkající se marketingu nebo zacílených souborů cookies můžete jako uživatel kdykoli spravovat prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče. Službu Google Ad manager zajišťuje společnost: Google Dublin, Ireland Google, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

 

Všeobecný přehled o zásadách zabezpečení a ochrany soukromí v Google Analytics je dostupný zde:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs , a také politika o ochraně soukromí společnosti Google je dostupná zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs .

 

Prosím vezměte na vědomí, že společnost Google může zpracovávat OÚ i ve třetí zemi. Přenos do třetích zemí není tedy v rámci této služby vyloučen. Pro případ přenosu do třetích zemí jsou jako vhodné záruky přijaty standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 nařízení.

 

 

— — — —

 

 

Společnost XX nezpřístupňuje osobní údaje žádným třetím osobám jako těm, u kterých to vyžaduje zákon nebo tyto podmínky zpracování osobních údajů. XX osobně neuskutečňuje přenos osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropskou unii / Evropský hospodářský prostor). XX nezpracovává osobní údaje pro účely provádění automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

 

V případě, že je při některém z účelů zpracování právním základem pro zpracování osobních údajů smlouva, poskytnutí těchto údajů představuje smluvní požadavek pro plnění ve smyslu předmětné smlouvy. V případě neposkytnutí těchto údajů, není možné uzavření smluvního vztahu, ani následné plnění ze smlouvy. V případě, že je právním základem pro zpracování osobních údajů zákon, poskytnutí těchto údajů je zákonným požadavkem. V případě neposkytnutí těchto údajů, nelze zajistit řádné plnění povinností XX, které jí vyplývají z příslušných obecných právních předpisů.

 

 

 

V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ MÁ DOTYČNÁ OSOBA ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA:

1) na základě žádosti vyžadovat od společnosti XX potvrzení, zda jsou či nejsou její osobní zpracovávány (přístup k osobním údajům), za jakých podmínek, včetně rozsahu, účelu a doby jejich zpracování, a informace o zdroji získání dotčených osobních údajů;

2) na základě žádosti vyžadovat od společnosti XX opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů, resp. doplnění neúplných osobních údajů;

3) na základě žádosti vyžadovat od společnosti XX vymazání/likvidaci osobních údajů pokud:

a) osobní údaje již nejsou potřebné k účelu, pro který byly získány nebo jinak zpracovány,

b) v případech, kdy byly osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a tento souhlas se zpracováním osobních údajů byl odvolán, přičemž neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů nebo jiná zákonná výjimka;

c) pokud dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu a nepřevažují žádné oprávněné důvody ke zpracování nebo dotyčná osoba namítá vůči přímému marketingu;

d) osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně;

e) k tomu, aby byla splněna zákonná povinnost, musí být osobní údaje vymazány;

4) na základě žádosti vyžadovat od společnosti XX omezení zpracování osobních údajů, pokud:

a) subjekt údajů namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího společnosti XX ověřit správnost osobních údajů;

b) zpracování osobních údajů je nezákonné a dotyčná osoba namítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;

c) společnost XX již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotyčná osoba k uplatnění právního nároku;

5) v případě, že dochází ke zpracování osobních údajů na právním základě, kterým je souhlas, tak má právo tento souhlas odvolat;

6) z důvodů týkajících se její konkrétní situace namítat proti zpracování osobních údajů, které se jí týká a které je vykonáváno buď (A) z důvodu nezbytnosti splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo (B) na základě oprávněného zájmu XX jako provozovatele na zpracování osobních údajů, včetně namítání proti profilování založenému na uvedených právních základech (v případech, pokud by XX prováděla na základě automatizovaného rozhodování profilování);

7) podat návrh na zahájení řízení u Úřadu na ochranu osobních údajů ČR.

 

Žádosti v souvislosti s výše uvedenými právy je dotčená osoba oprávněna uplatnit u Zdeňka Pokorná, email: pokorna@blockcrs.cz, nebo osobně nebo poštou na adresu provozovatele. Do předmětu e-mailu i dopisu je třeba uvést Ochrana osobních údajů „Cookies“.

 

Odpovědi na uvedené žádosti subjektu údajů nebo opatření přijatá na základě těchto žádostí se poskytují bezplatně. Je-li žádost subjektu údajů zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména pro její opakující se povahu (opakovaná žádost), společnost XX má právo účtovat si poplatek zohledňující její administrativní náklady na poskytnutí informací nebo přiměřený poplatek zohledňující její administrativní náklady na sdělení, resp. na uskutečnění požadovaného opatření nebo má právo odmítnout na základě takové žádosti jednat.

 

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit přímo na společnost XX. Zároveň máte možnost obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7, Česká republika,  e-mail: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz/

 

Aktuální verze tohoto dokumentu se nachází na webovém sídle provozovatele a osobně v sídle společnosti.