Tester rukavic

Zařízení pro testování integrity rukavic. Toto testování se provádí u izolátorů a mikrobiologických boxů

Tester se používá k testování těsnosti rukavic v oválných přírubách. Toto testování se provádí konkrétně u izolátorů a mikrobiologických boxů. Princip zkoušky těsnosti spočívá ve zkoušce pneumatické těsnosti rukavic: jejich natlakování na nastavenou hodnotu, odečtení tlakové ztráty a vyhodnocení rozdílu.

Vlastnosti

 • Mechanický tester rukavic se skládá z podstavce s nafukovacím těsněním po jeho obvodu, z výstupu pro stlačený vzduch do manžety a vstupu pro digitální snímač tlaku. K dispozici je také příruba se dvěma tlačítky pro natlakování a vyfouknutí těsnění a rukavice.
 • Těsnost se zkouší pomocí indikátoru tlaku, který indikuje dostatečný tlak v těsnění.
 • Tlak v pouzdře a případné netěsnosti se měří digitálním tlakovým senzorem v rozsahu 0-4000 Pa.
 • Na přední straně testeru je ergonomická, antibakteriální rukojeť a rychlospojka pro přívod stlačeného vzduchu hadicí buď přímo z výstupu izolátoru, nebo z externího zdroje.
 • Tento tester je technicky jednoduchý, přímý, ergonomicky propracovaný a nákladově efektivní kus zařízení provozovaného výhradně s použitím stlačeného vzduchu.
 • Tvar testeru odpovídá základním rozměrům příruby rukávu a je navržen tak, aby umožňoval pohodlné zasunutí do testovaného zařízení bez poškození testované rukavice na ostrých hranách. Příruba testeru má větší průměr a slouží jako zátka.
 • Tester je navržen tak, aby splňoval ergonomické požadavky.
  • Rukojeť umožňuje pohodlnou manipulaci.
  • Vložte tester do rukavice a palcem stiskněte tlačítko pro utěsnění / odtěsnění, poté uvolněte rukojeť a stiskněte druhé tlačítko pro natlakování rukavice.
  • Při demontáži testeru znovu uchopte rukojeť a stisknutím tlačítka utěsnění / odtěsnění uvolněte těsnění.

Provozní připravenost

Pro provoz zařízení musí být zajištěno následující:

 • Stlačený vzduch
 • Elektrické napájení

Popis

 • USB konektor
 • Ovládací panel
 • Indikátor nafukovacího těsnění
 • Vstup stlačeného vzduchu
 • Tlakové rukavice přítok/odtok
 • Nafukovací těsnění
 • Nafukovací těsnění přítok/odtok
 • Rukojeť

Rozměry

Tester rukavic

Rozměry v mm

Šířka 200
Výška 290
Hloubka 120

Ovládací panel

Ovládací panel

Tester v průběhu času měří pokles tlaku. Pokud tlak poklesne pod stanovenou mez, zobrazí se alarm. Záznam zobrazených hodnot musí být proveden ručně do protokolu.