Tester rukavic

Tester rukavic

Zařízení pro testování integrity rukavic. Toto testování se provádí u izolátorů a mikrobiologických boxů

Tester se používá k testování těsnosti rukavic v oválných přírubách. Toto testování se provádí u izolátorů a mikrobiologických boxů. Princip zkoušky těsnosti spočívá ve zkoušce pneumatické těsnosti rukavic: jejich natlakování na nastavenou hodnotu, odečtení tlakové ztráty a vyhodnocení rozdílu.

Vlastnosti

 • Mechanický tester rukavic se skládá z podstavce s nafukovacím těsněním po jeho obvodu, z výstupu pro stlačený vzduch do manžety a vstupu pro digitální snímač tlaku. K dispozici je také příruba se dvěma tlačítky pro natlakování a vyfouknutí těsnění a rukavice.
 • Těsnost se zkouší pomocí indikátoru tlaku, který indikuje dostatečný tlak v těsnění.
 • Tlak v pouzdře a případné netěsnosti se měří digitálním tlakovým senzorem v rozsahu 0-4000 Pa.
 • Na přední straně testeru je ergonomická, antibakteriální rukojeť a rychlospojka pro přívod stlačeného vzduchu hadicí buď přímo z výstupu izolátoru, nebo z externího zdroje.
 • Tento technicky jednoduchý a ergonomicky propracovaný přístroj není provozně nákladný. K jeho provozu je potřeba stlačený vzduch a elektrický proud.
 • Tvar testeru odpovídá základním rozměrům příruby rukávu a je navržen tak, aby umožňoval pohodlné zasunutí do testovaného zařízení bez poškození testované rukavice na ostrých hranách. Příruba testeru má větší průměr a slouží jako zátka.
 • Tester rukavic disponuje funkcí, která umožňuje načtení naměřených dat v reálném čase do nadřazeného systému Siemens. Tato funkce urychlí a zefektivní monitoring a archivaci dat z procesu testování. Získána data lze nadále porovnávat z archivními záznamy u jednotlivých pozic či zpracovávat do grafů.

Provozní připravenost

Pro provoz zařízení musí být zajištěno následující:

 • Stlačený vzduch
 • Elektrické napájení

Popis

 1. USB napájecí konektor
 2. Ovládací panel
 3. Indikátor nafukovacího těsnění
 4. Vstup stlačeného vzduchu
 5. Tlakování rukavice tlakování/odtah
 6. Nafukovací těsnění
 7. Nafukování těsnění tlakování/odtah
 8. Rukojeť

Rozměry

Tester rukavic

Rozměry v mm

Šířka 200
Výška 290
Hloubka 120

Ovládací panel

Ovládací panel

Tester v průběhu času měří pokles tlaku. Pokud tlak poklesne pod stanovenou mez, zobrazí se alarm. Záznam zobrazených hodnot musí být proveden ručně do protokolu.

Ke stažení

Soubory pro všechny uživatele

Název Typ Stav Velikost
Glove Tester_EN_2021 pdf 7.99 MB
Glove Tester_CZ_2021 pdf 8 MB
BLOCK Technology_Company profile_EN pdf 11.84 MB
BLOCK Technology_Overview_EN pdf 2.3 MB