Integrovaný systém dekontaminace budov a zařízení

Integrovaný systém dekontaminace budov a zařízení

Dekontaminace prostor a zařízení pomocí vyvíječe par peroxidu vodíku (Puriter), který je umístěn mimo dekontaminované prostory v technickém nebo neklasifikovaném prostoru.Integrovaný systém dekontaminace budov 


Dekontaminace prostor pomocí vyvíječe par peroxidu vodíku (Puriter), který je umístěn mimo dekontaminované prostory v technickém nebo neklasifikovaném prostoru. Páry peroxidu vodíku jsou distribuovány do dekontaminovaných prostor prostřednictvím samostatného potrubního rozvodu vedoucího od vyvíječe k tryskám na stropě jednotlivých místností. Odvod kontaminovaného vzduchu z jednotlivých místností probíhá prostřednictvím odvodního potrubí (HVAC).

 

Ovládání je možné z nadřazeného řídícího pracoviště, nebo přímo z daného Puriteru. Proces dekontaminace lze sledovat také z připojeného mobilního telefonu. Na odvodu z každé fumigované místnosti je sledována relativní vlhkost vzduchu a teplota, které jsou řídící veličinou pro stanovení procesu dekontaminace parami peroxidu vodíku. Systém je možné doplnit o monitoring koncentrací par peroxide vodíku a data shromažďovat v nadřazeném systému.

 

Díky integrovanému systému není potřeba žádný přesun vyvíječe par peroxidu vodíku, což snižuje dobu manuálního nastavení a odstraňuje lidskou chybovost.

 

 Oblasti využití

 • Farmaceutický průmysl

 • Biotechnologie

 • Laboratoře

 • Výzkum a vývoj

Komponenty integrovaného systému dekontaminace

 • Generátory par peroxidu vodíku (Puriter)

 • Systém pro distribuci par peroxidu vodíku (ventilační systém, vyhrazená síť potrubí)

 • Systém pro odvod znečištěného vzduchu s příměsí par peroxidu vodíku

 

Integrovaný systém dekontaminace zařízení

 

Zařízením je myšlen izolátor nebo dekontaminační prokládací kabina.

 

Dekontaminace zařízení pomocí vyvíječe par peroxidu vodíku (Puriter) může být provedena dvěma způsoby. První možnost je integrace vyvíječe do zařízení a tím pádem snížení prostorové zástavby a zajištění komplexního celku. Druhou možností je napojení vyvíječe z technického nebo neklasifikovaného prostoru. Tato varianta umožňuje využití jednoho vyvíječe na vice zařízení, které je nutné dekontaminovat. Distribuce par peroxide vodíku je zajištěna potrubím a odvod kontaminovaného vzduchu zajišťuje zařízení, na které je vyvíječ připojen.

 

Popis komponent integrovaného systému dekontaminace

 1. Přívodní vzduchotechnické potrubí - přívod vzduchu do místnosti - běžný provoz

 2. Odvodní vzduchotechnické potrubí - běžný provoz

 3. Přívod par peroxidu vodíku do místnosti z vyvíječe par

 4. Fumigační potrubí - odvod par peroxidu vodíku z místnosti během fumigace a vyvětrání po fumigaci

 5. Vyvíječ par peroxidu vodíku (Puriter)

 

Proces fumigace včetně přípravy prostor

 1. Příprava prostor pro fumigaci

 2. Přechod z pracovního provozu vzduchotechniky na proces fumigace

 3. Vlastní proces dekontaminace

 4. Vyvětrání prostoru po fumigaci

Kontaktujte nás

Chtěli byste se dozvědět více o našich produktech?
Napište nám a naši odborníci se vám co nejdříve ozvou!

{{ msg }}

*Kliknutím na tlačítko odeslat uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů.